Kære borger

Hvordan har du det? (logo)

Du har modtaget en invitation til at deltage i spørgeskemaundersøgelsen "Hvordan har du det?".

Dataindsamlingen er slut og det er derfor ikke længere muligt at deltage.

Resultater fra undersøgelsen vil bl.a. kunne findes på www.danskernessundhed.dk fra marts 2018.

Tak for din interesse i undersøgelsen.

Der er lavet en tilfældig udtrækning blandt borgere på 16 år eller derover i CPR-registret. Undersøgelsen er anmeldt til Datatilsynet.
Alle fem regioner, Sundhedsstyrelsen og Statens Institut for Folkesundhed gennemfører undersøgelsen på baggrund af en aftale mellem Danske Regioner, KL, Sundheds- og Ældreministeriet samt Finansministeriet.
Vi stiller mange spørgsmål, fordi vi gerne vil kende detaljer om befolkningens aktuelle sundhedstilstand, så grundlaget for sundhedsindsatser kan styrkes. De mange informationer giver os blandt andet mulighed for at danne et billede af, hvordan udvikling af sygdomme hænger sammen med levevilkår, livsstil og trivsel.
Undersøgelsen gennemføres hvert 4. år og giver en unik mulighed for at følge udviklingen i danskernes sundhed over tid. Undersøgelsen foretages i samtlige af landets kommuner og er den største spørgeskemaundersøgelse om sundhed i Danmark. Den er særlig værdifuld for kommunalt, regionalt og nationalt sundhedsarbejde, og kan bl.a. bruges til at prioritere mellem forskellige typer af sundhedsindsatser.
Din besvarelse er vigtig, fordi den på kommunalt, regionalt og nationalt niveau giver viden, der kan benyttes til at målrette og prioritere sundheds- og forebyggelsestilbud. Samtidig bidrager dine svar til, at der kan forskes i, hvad der har betydning for vores sundhed.
Ja, det nytter noget. For at kunne tegne et retvisende billede af sundhedstilstanden i Danmark, er det vigtigt, at en stor del af de borgere, som er inviteret til undersøgelsen, svarer. Alle besvarelser er lige vigtige, og ingen svar er overflødige.
Ja, uanset om du er frisk og rask, eller om du har det mindre godt eller er syg, så er dit input vigtigt. Dine svar vil sammen med de andre, som også er tilfældigt udtrukket, tegne et billede af den aktuelle sundhedstilstand i hele Danmark. Alle besvarelser er derfor vigtige, og ingen besvarelse er vigtigere end andre.
For at få så mange besvarelser som muligt sender vi en påmindelse til dem, der ikke har svaret efter et stykke tid. Påmindelsen kan have krydset dit svar. Hvis du allerede har besvaret spørgeskemaet, beklager vi meget, og du kan se bort fra henvendelsen. Påmindelsen kan også skyldes, at du ikke har færdiggjort besvarelsen. Vi vil i så fald bede dig om at færdiggøre din besvarelse og sende den til os ved at klikke på knappen på sidste side.
Hvis du har svært ved at besvare et spørgsmål helt præcist, så giv dit bedste bud. Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at kontakte os. Du kan finde kontaktoplysninger i dit invitationsbrev. Hvis der er enkelte spørgsmål, som du ikke kan eller vil svare på, kan du blot springe dem over og udfylde resten af spørgeskemaet. Vi offentliggør aldrig resultater, hvor dine svar vil kunne genkendes.
Vi vil gerne tegne et billede af befolkningen, som den er lige nu. Derfor vil vi bede dig svare ud fra din nuværende situation, selvom den ikke er kendetegnende for dit normale liv.
Vi vil gerne tegne et billede af befolkningen, som den er lige nu. Derfor vil vi bede dig svare ud fra din nuværende situation, selvom den ikke er kendetegnende for dit normale liv.
Nej, desværre. Spørgeskemaet er personligt. Hvis en anden person end den, som er tilfældigt udvalgt, svarer, er det ikke længere en tilfældig udvælgelse, og dette vil føre til misvisende resultater.
Det er faktisk meget vigtigt for os, at også borgere i din aldersklasse besvarer spørgeskemaet. Vi ønsker en undersøgelse af alle danskeres sundhed fra 16 år og helt til den ældste borger i landet. Netop fra de ældre, er der meget at lære – hvordan er det lykkes dig/dem at blive så gamle? Det kan vi blandt andet lære noget af på baggrund af de spørgsmål, som vi stiller i spørgeskemaet.
Dine oplysninger bliver behandlet fortroligt af medarbejdere, der har tavshedspligt og er underlagt loven om behandling af personoplysninger. Oplysningerne fra spørgeskemaet anvendes udelukkende til statistik, og resultaterne offentliggøres i en form, hvor enkeltpersoner ikke kan genkendes.
Når vi modtager dine svar, ved vi, at de kommer fra dig. Men vi offentliggør aldrig resultater, hvor dine svar kan genkendes.
Ja, det er lovligt, når deltageren er informeret om, at det vil ske, og undersøgelsen er anmeldt til Datatilsynet. Begge dele er gjort, se oplysningerne om undersøgelsen i starten af spørgeskemaet. Registeroplysninger er vigtige for at kunne se, hvor der skal sættes ind for at forbedre sundhedstilstanden.
I det invitationsbrev du har fået, finder du kontaktoplysninger, hvis du har brug for yderligere viden om undersøgelsen eller har spørgsmål til udfyldelsen af skemaet, som du ikke har fundet svar på her.

Hvordan har du det? (logo)